Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

faltering
19:40
faltering
19:40
2754 aa6a
faltering
19:40
4191 be14
faltering
19:40
6562 964d
Reposted fromawakened awakened viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:40
19:38
3818 18f9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittledarling littledarling
faltering
19:38
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia vialittledarling littledarling
faltering
19:37
5494 aba8
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:36
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:36
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:36
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— t.
Reposted fromrisky risky viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:35
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:35
Powinniśmy odczuwać miłość tak, żeby aż bolała. A ona boli najbardziej podczas dotyku. Wiem, że żądli, znam te rozcięcia.
— Bring Me The Horizon - "Seen It All Before"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
faltering
19:35
Nie wiem czy mam słuchać mózgu czy serca
I tak oba te organy od dawna mam w częściach
— niespełnienie
19:35
19:34
8023 a416 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
faltering
19:34
Reposted fromshakeme shakeme viaburnmyshadow burnmyshadow

June 07 2015

faltering
10:18

Nie bądź suką jak inne; takie zwykle się krzywdzi
Potem trudno się wyprzeć, że w sumie wszystkie to dziwki

Reposted fromcarre carre
faltering
10:17

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viacarre carre
faltering
10:17
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viacarre carre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl